درباره ما

airport-clipart-security-checkpoint-10

ارائه کننده بهترین گیتهای فروشگاهی با بالاترین کیفیت

گیتهای فروشگاهی به مجموعه دستگاههاوتجهیزاتی اطلاق می گردد که در فروشگاه جهت جلوگیری از خروج غیر مجاز کالا نصب می گردد.
قطعات پلاستیکی وکاغذی الکترونیکی نصب شده بروی اقلام اگر در هنگام خرید برداشته نشده باشد موجب بصدا درآمدن آلارم گیت در هنگام خروج می شود.
جدانمودن ویا خنثی کردن این قطعات بوسیله دستگاه مخصوص جداسازویا خنثی کننده انجام می پذیرد.

لزوم استفاده از گیت های حفاظتی
• کاهش درصد خطاها انسانی
1 - فروشنده 5%
2 - خریدار48%
3 - کارکنان 32%
4 - اجرائی 15%
• استفاده بهینه از نیروی کار
• صرفه جوئی دروقت وهزینه ها
• بالابردن امنیت